PostHeaderIcon
Pianiści akompaniatorzy

PostHeaderIcon Dr Grażyna Czerwińska

Urodziła się 28 II 1955r. w Poznaniu. Naukę gry na fortepianie zaczęła w piątym roku życia pod kierunkiem mgr Felicji Firlej, kontynuując w P.P.S.M. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w klasie mgr Aleksandry Utrecht i w P.L.M. im. Mieczysława Karłowicza w klasach mgr Eugenii Zielewicz i mgr Barbary Miodyńskiej. W Akademii Muzycznej w Poznaniu studiowała w klasie fortepianu prof. Olgi Iliwickiej Dąbrowskiej a recitale dyplomowe przygotowywała pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego.

W 1979 r. jeszcze w trakcie studiów została zatrudniona na godziny zlecone przez dziekana wydziału Wokalno Aktorskiego Akademii Muzycznej jako akompaniator. Po ukończeniu studiów w 1980 r. zaczęła pracować w pełnoetatowym wymiarze godzin, początkowo jako nauczyciel przedmiotów pomocniczych [ akompaniator] w klasach śpiewu prof. Ireny Winiarskiej, Henryka Łukaszka, Albina Fechnera, mgr Bożeny Porzyńskiej i mgr Mariana Kondelli, później jako wykładowca i starszy wykładowca w klasach wiolonczeli prof. Stanisława Pokorskiego, ad. Macieja Mazurka, st. wykł. Mgr Eugeniusza Zboralskiego i w klasie kontrabasu prof. Piotra Czerwińskiego na Wydziale instrumentalnym. W 1977 r. wzięła udział w I Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik

Urodziła się 8.12.1971 w Poznaniu. W 1990 r. ukończyła z wyróżnieniem Poznańskie Liceum Muzyczne w klasie fortepianu mgr Barbary Miodyńskiej. W tym samym roku rozpoczęła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego, które ukończyła z wyróżnieniem.

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne: -1998- wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Wykonawczym Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem -1991- stypendium I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie -dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki Maria Koszewska- Wajdzik brała udział w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych we Wrocławiu i Dusznikach- Zdroju, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Ryszarda Baksta oraz prof. Wiktora Mierżanowa. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Milena Piszczorowicz

www.piszczorowicz.com

Pianistka-kameralistka, pracownik Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.H.Melcera w Kaliszu.  Prezes Stowarzyszenia Multi.Art, pomysłodawczyni i organizatorka wielu projektów artystycznych łączących różne dziedziny sztuki m.in. Festiwalu Sztuki Młodych Kaliszan - Multi Art Festival w Kaliszu www.multi.art.pl Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Jana Jańskiego.

Równolegle pod kierunkiem Stephana Imorde uzyskała dyplom Künstlerische Ausbildung w Hochschule für Musik und Theater w Rostocku. W latach 2004 - 2006 otrzymała stypendium Ministra Kultury landu Meklemburgia–Pomorze Przednie na realizację studiów podyplomowych w Niemczech, w zakresie kameralistyki fortepianowej i akompaniamentu śpiewakom w klasie prof. Karoli Theill w HMT Rostock.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dr hab. Krzysztof Sowiński prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu

Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 roku uzyskał III nagrodę na Europejskim Konkursie Pianistycznym im. C. Kahna w Paryżu. Otrzymywał stypendia artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, im. F. Liszta we Wrocławiu oraz Ministra Kultury i Sztuki.

Występuje jako solista i kameralista zarówno w kraju, jak też w Niemczech, Rosji (Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie), Szwecji i na Węgrzech. Partnerował takim solistom jak: śpiewaczka Iwona Hossa, altowiolista Lech Bałaban, wiolonczeliści Dominik Połoński i Roman Jabłoński.Wraz z klarnecistą Bogusławem Jakubowskim dokonał nagrania CD pt. Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku z utworami Carla Loewego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Waldemara Sutryka i Artura Cieślaka. W swoim dorobku posiada również płytę CD nagraną z wiolonczelistą Maciejem Mazurkiem.

Więcej…